Giao Hàng

1. Số tiền tối thiểu là 250.000 đồng

2. Vui lòng xem bản đồ giao hàng hiện tại của chúng tôi, nó được cập nhật theo chỉ thị giãn cách thực tế của thành phố

3. Nếu bạn tự đặt xe đến lấy hàng, chúng tôi sẽ thực hiện đơn hàng của bạn theo những qui định sau:
- Bạn cần thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
- Hình thức thanh toán bằng tiền mặt không được áp dụng với đơn hàng do tài xế công nghệ của bạn tới lấy.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về phí giao hàng cũng như yêu cầu thông quan kiểm dịch.

4. Bạn có thể tới lấy hàng theo địa chỉ sau:
41a, đường 12, Trần Não, phường An Khánh, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ: 076 414 5594

Paris-Brest Logo

Bản Đồ Giao Hàng

Bản đồ giao hàng của chúng tôi được cập nhật vào ngày 1 tháng 10 năm 2021. Phí giao hàng được tính trong phần hoàn tất đơn hàng

Giao hàng miễn phí