Bánh Mì

Bakery của chúng tôi được tổ chức trong các phần sau.

  • Các đơn hàng trực tuyến sẽ được giao sau một ngày đặt hàng
  • Đơn đặt hàng tối thiểu là 250.000 VND

Bakery của chúng tôi được tổ chức trong các phần sau.

–  Đơn đặt hàng trực tuyến cho giao hàng vào ngày hôm sau.
–  Đơn hàng trực tuyến tối thiểu là 250.000 đồng.

Back to Top

Jump Next Section

View Cart
Thanh Toán

Viennoiseries

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Back to Top

Jump Next Section

View Cart
Thanh Toán
Back to Top

Jump Next Section

View Cart
Thanh Toán

Bánh Quy

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Back to Top

Jump Next Section

View Cart
Thanh Toán

Bánh Mì Mặn

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Back to Top
View Cart
Thanh Toán

Thành Phần

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Back to Top
View Cart
Thanh Toán